bảng xếp hạng
Thứ Hạng Nhân Vật Điểm thắng
1 1Nha_King 6,783,832
2 [P]-HeO.19 3,350,562
3 ¬63Ï«¿¬ 3,117,140
4 [VNS]-VENUS- 2,900,798
5 -SPECIAL* 2,566,866
6 ¬K-Düng÷Dê. 2,500,626
7 »Çhïm¬ÇôTäm« 2,414,574
8 Høàñ¶»«Vïñ 1,618,704
9 [B]_Mr.Long 1,586,755
10 FS.KY0SHIRO 1,565,319
kết quả thi đấu